SEO Management

SEO Management

Quản lý team SEO của bạn

Xây dựng & Định hướng chiến lược cho Team SEO của bạn trong 02 dự án. Đảm bảo tiến độ dự án và KPI

Training SEO

Đào tạo nội bộ về TƯ DUY & KỸ THUẬT triển khai SEO cho team SEO của doanh nghiệp.

Cam kết KPI

Tôi thích sự thử thách và chinh phục. Tôi sẽ cùng đội ngũ cộng sự đảm bảo tiến độ dự án và KPI đã đề ra

Tỷ lệ thành công khoảng 90%

Bằng lượng kiến thức có hệ thống từ việc hiểu bản chất sắp xếp của Google. Đồng thời bằng những kinh nghiệm thực chiến qua những dự án đã/đang triển khai, tỷ lệ thành công dự kiến của dự án là khoảng 90%

Bonus: Xây dựng chiến lược SEM

Tôi cũng sẽ xây dựng chiến lược SEM để triển khai ở giai đoạn 2 (Sau khi hoàn thành KPI SEO) hướng đến tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi.

Báo cáo & Điều chỉnh

Ta sẽ có cuộc họp hàng tuần để báo cáo về tiến độ triển khai dự án, định hướng của tuần tới và giải pháp điều chỉnh để tối ưu hóa nguồn lực!

SEO Management

Tối ưu hóa hiệu quả

Đôi khi, việc tôi làm đầu tiên là đuổi bớt nhân sự của bạn

Read More

Với cam kết KPI

Tôi vẫn thường thích thử thách và chinh phục với những mục tiêu thách thức

Read More

Và tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối

Với những tri thức sâu sắc về SEO và những trải nghiệm thực chiến

Read More

Bắt đầu ngay hôm nay

Để lại bình luận