Hệ thống nội dung tranminhnhanchinh.comỞ đây, tôi viết về Tư Duy Đột Phá - Tản Mạn và viết về Những Mẩu Chuyện Đời Thường.
Bạn có thể tìm đọc các kiến thức từ A-Z về Digital Marketing tại website: ZDigital.Marketing
Và các kiến thức về Quản Trị - Chiến Lược - Kinh Doanh tại website: 4h30.institute

tu-duy-dot-pha
Tư duy đột phá

Tôi viết về những phương pháp tư duy, những nguyên tắc để giải quyết vấn đề hiệu quả, như là: Tư duy đột phá, tư duy chiến lược,…

library-viet-cho-sinh-vien
Tản mạn

Viết về những gì mà tôi nghĩ là bổ ích – Và đương nhiên, mang đạm sắc màu cá nhân tôi

chuyen-toi-1
Chuyện tôi

Những câu chuyện của tôi, những câu chuyện đời thường

4 Định Hướng Cốt LõiỞ vai trò là một người đóng gói tri thức, tôi đặc biệt lưu tâm đến 4 khía cạnh

01. Tính hệ thống

Tính hệ thống thể hiện ở việc: Các bài viết đi từ tổng quan, vẽ ra một bức tranh lớn để bạn hình dung được tổng thể. Sau đó bắt đầu đi vào khảo sát chi tiết từng phân mảng của bức tranh.

Làm như vậy, bạn sẽ nắm được cả bức tranh tổng thể, và hiểu được chi tiết từng thành phần trong đó, cũng như mối quan hệ giữa các thành phần hữu quan trong đó.

Tư duy có hệ thống là một trong những phương pháp định hình nên hệ thống nội dung trên website này và cả trên những bài viết của 4h30.institute

02. Tính hiện đại

Bắt nhịp với sự phát triển của tri thức là một hành trình không có ngừng nghỉ. Vấn đề mới phát sinh liên tục và tri thức cũng tiến hóa liên tục.

Toàn bộ hệ thống học liệu tham khảo để xây dựng nên hệ thống nội dung trên website này (và cả 4h30.institute) đều được cấp phép bản quyền để được truy cập hợp pháp từ những nguồn học thuật uy tín nhất như Harvard, MIT,…

03. Tính chiều sâu

Bản thân nguồn học liệu có tác động một phần đến tính chiều sâu của nội dung trên website này (và cả của 4h30.institute), nhưng đó chưa phải tất cả.

Cách mà tôi thường làm là bẻ nhỏ đến từng khái niệm nhỏ nhất để phân tích. Thêm vào đó, cái hồn và sự sâu sắc đến cả từ tính thực tiễn của tri thức.

Đó là cách mà tôi nỗ lực để tạo ra tính chiều sâu cho hệ thống nội dung của mình. Nhưng hơn hết, tôi hiểu rằng, thước đo phù hợp nhất chính là do mỗi người tự cảm nhận

04. Tính thực tiễn

Xuất phát từ nghiên cứu học thuật, trên những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp.

Tôi định hình tính thực tiễn cho hệ thống nội dung của mình qua 3 cách:

Thứ nhất, trằn mình trải nghiệm thực tiễn với chính những kết quả nghiên cứu là cách để tôi nhận ra cái gì là hiệu quả, đó là chất liệu cho cái hồn của bài viết, video.

Thứ hai, TIẾP XÚC với doanh nghiệp. PHÂN TÍCH thực tế những gì đang diễn ra tại doanh nghiệp. Đưa ra GIẢ ĐỊNH – chạy THỬ NGHIỆM và ĐIỀU CHỈNH là 5 bước mà tôi đang sử dụng để những nội dung của mình đạt được tính thực tiễn.

Thứ ba, thông qua hệ thống Casestudy được truy cập bản quyền hợp pháp. Đó là cách mà tôi “nghiên cứu doanh nghiệp trên bàn”, là một phần trong việc xây dựng hệ thống nội dung trên website này (và cả của 4h30.institute)

Giải pháp giá trịBạn có thể nhận được gì tại website của tôi?

Tri thức và trải nghiệm là những chất liệu của tư duy và nhận thức.

Nhận thức đúng đắn sẽ tạo nên những hành động đúng đắn. Tư duy đúng đắn sẽ tạo nên những hành động có hiệu quả.

Trải nghiệm là câu chuyện trường kỳ kháng chiến mà bạn phải tích lũy cả một đời người. Nhưng có một cách nhanh hơn để hình thành nên những nhận thức đúng đắn, chính là thông qua việc đọc, việc học.

Tôi hy vọng rằng loạt nội dung trên website này và 4h30.institute có thể giúp bạn phần nào trong việc hình thành những nhận thức đúng đắn về cuộc sống, và về doanh nghiệp

Tôi dành riêng 1 chủ đề và tập trung viết về tư duy đột phá, một phương pháp kinh điển trong giải quyết vấn đề.

Tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ phương pháp này và cuốn sách cùng tên “tư duy đột phá” đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt hơn, là đến thế hệ trẻ, những người sẽ định hình tương lai xã hội.

Để Việt Nam ta sẽ sớm trở thành một quốc gia phồn vinh, thịnh vượng và có thể sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới.